CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
  • Ymgyrch SNAP Adrodd am ddigwyddiad

    OS OES GENNYCH FIDEO NEU LUNIAU O RYWUN YN GYRRU'N BERYGLUS, YN DEFNYDDIO FFÔN SYMUDOL, YN MYND DRWY OLAU COCH NEU UNRHYW FATH ARALL O YRRU PERYGLUS, DYWEDWCH WRTHYM AMDANO

  • Beth yw GanBwyll?

    GanBwyll yw Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru

  • Dydyn ni ddim eisiau eich arian.

    RYDYM AM SICRHAU BOD FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL!

speed cameracameraFlash